تفاوت بین یک مگابایت و یک مگابایت چیست؟


پاسخ 1:

یکی ("مگا" ، بر اساس مبنا و تاریخ به معنای 1024 ^ 2) از نظر تاریخی صحیح است و دیگری ("Mebi-") یک نویسنده پیشگام است که به طور مصنوعی بازسازی شده است تا مجدداً بتواند تعریف "مگا" را به عنوان 1000 تعریف کند. ^ 2 برای مشروعیت بخشیدن به تقاضای بیش از حد سازندگان دیسک سخت برای ظرفیت های بیشتر در سخت افزار خود به منظور فریب و اغوا کردن مشتریان ، مشروعیت را بطور واضح می بینید در صورت انجام این کار تعداد بیشتری از "مگابایت" از تعداد مشخصی از "بایت" دریافت می کنید. مخفیانه "مگابایت" را دوباره تعریف کنید تا به معنای 1000 ^ 2 به جای 1024 ^ 2 اصلی باشد.