تفاوت بین تدوین و اجرای به زبان ساده چیست؟


پاسخ 1:

منبع منبع برنامه ای که به زبان برنامه نویسی نوشته شده است معمولاً به کد اجرایی وارد می شود. کد منبع برای یک برنامه نویس انسانی است که نیاز به خواندن و نوشتن کد دارد و کد اجرایی برای رایانه است که فقط می تواند دستورالعمل های باینری را درک کند (متشکل از صفر و موارد دیگر).

کد اجرایی معمولاً برای پشتیبانی از اجرای کد به یک مؤلفه اجرا نیاز دارد.

برخی از زبان های برنامه نویسی وجود دارد که نیازی به تهیه آنها در کد اجرایی نیست. آنها در زمان اجرا یا زمان اجرا تفسیر می شوند.