تفاوت بین BSc در مهندسی CS و CS چیست؟


پاسخ 1:

cs شاخه ای است که به علم یا منطق پشت رایانه می پردازد ، از جمله اصول اولیه طراحی کار آن ، و همه این موارد ، در حالی که در مهندسی CS با مفاهیم شخص CS ، دانش مهندسی را بدست می آورد ، یعنی در زمینه های مختلف منطق را ترکیب می کند. محصولی جدید ایجاد کرد. که برای دیگران مفید است