تفاوت بین سیلندر 3 و 4 سیلندر چیست؟ کدام یک عمر و قدرت بیشتری دارد؟


پاسخ 1:

موتورهای 3 سیلندر در مقایسه با موتورهای 4 سیلندر به خوبی تعادل ندارند و اگزوز متفاوت است. این منجر به سر و صدای بیشتر می شود.

مشکلات اصلی موتورهای 3 سیلندر عبارتند از:

  1. قابلیت اطمینان (در مقایسه با یک Inline 4) ارتعاشات (با تعداد عجیب سیلندر موتور از تعادل خارج می شود) سردرد متعادل (مهندسان برای تعادل موتور باید ضد وزن اضافه کنند) و در مقایسه با Inline 4 دشوارتر است) کارایی پایین ( احتمالاً 1.0) موتور 3 سیلندر L با 110 اسب بخار است ، اما اگر شما یک موتور 2.0 لیتری درون خط را با موتور طبیعی 4 aspirated 4 هدایت کنید ، نسبت به موتور 3 سیلندر بسیار سریعتر احساس می شود.

برای اینکه این موتور کوچک به درستی کار کند ، برای بدست آوردن نیرو و سرعت زیاد به توربوشارژر نیاز دارید. تولید کنندگان مجبور به ساخت موتورهای کارآمدتر و سازگار با محیط زیست هستند اما موتورهای 3 سیلندر برای من ایده خوبی نیست.


پاسخ 2:

خوب ، این خود توضیح است. یک موتور 3 سیلندر دارای 3 سیلندر و یک سیلندر 4 است. اکنون به جنبه عملکرد موتور: عملکرد بستگی به حجم سکته مغزی در هر سیلندر ، تعداد سیلندرها ، نوع موتور ، ماده پیستون و سایر قطعات اصلی برای تولید برق دارد. فشار موثر متوسط.

اگر همه چیز دیگر را ثابت نگه داریم و فقط این واقعیت را در نظر بگیریم که 2 موتور فقط با تعداد سیلندرها از هم جدا می شوند ، بدیهی است که موتور 4 سیلندر قدرت بیشتری تولید می کند.

P = MEP * L * A * N * K

پرسشنامه اثرگذار P-POWERMEP- به معنای شدت قطعه قطعه قطعه قطعه قطعه قطعه شده از موتور CYLINDERS

هرچند ، اگر همان حجم سکته مغزی مؤثر را در کل موتور در نظر بگیریم ، قدرت تولید شده یکسان است ، اما نرمی با موتور 4 سیلندر بیشتر است. از آنجا که 4 سیلندر وجود دارد ، سکته مغزی کار همه 720/4 = 180 درجه است. در حالی که با موتور 3 سیلندر ، سکته مغزی هر 720/3 = 240 درجه است.

طول عمر موتور به شرایط کار یک موتور بستگی دارد. به طور کلی ، اهمیت کمتری به موتور 3 سیلندر نسبت به 4 سیلندر متصل می شود ، زیرا تعادل 4C آسان تر است و بنابراین پایداری بهتری و عمر طولانی تر موتور را ارائه می دهد.


پاسخ 3:

خوب ، این خود توضیح است. یک موتور 3 سیلندر دارای 3 سیلندر و یک سیلندر 4 است. اکنون به جنبه عملکرد موتور: عملکرد بستگی به حجم سکته مغزی در هر سیلندر ، تعداد سیلندرها ، نوع موتور ، ماده پیستون و سایر قطعات اصلی برای تولید برق دارد. فشار موثر متوسط.

اگر همه چیز دیگر را ثابت نگه داریم و فقط این واقعیت را در نظر بگیریم که 2 موتور فقط با تعداد سیلندرها از هم جدا می شوند ، بدیهی است که موتور 4 سیلندر قدرت بیشتری تولید می کند.

P = MEP * L * A * N * K

پرسشنامه اثرگذار P-POWERMEP- به معنای شدت قطعه قطعه قطعه قطعه قطعه قطعه شده از موتور CYLINDERS

هرچند ، اگر همان حجم سکته مغزی مؤثر را در کل موتور در نظر بگیریم ، قدرت تولید شده یکسان است ، اما نرمی با موتور 4 سیلندر بیشتر است. از آنجا که 4 سیلندر وجود دارد ، سکته مغزی کار همه 720/4 = 180 درجه است. در حالی که با موتور 3 سیلندر ، سکته مغزی هر 720/3 = 240 درجه است.

طول عمر موتور به شرایط کار یک موتور بستگی دارد. به طور کلی ، اهمیت کمتری به موتور 3 سیلندر نسبت به 4 سیلندر متصل می شود ، زیرا تعادل 4C آسان تر است و بنابراین پایداری بهتری و عمر طولانی تر موتور را ارائه می دهد.


پاسخ 4:

خوب ، این خود توضیح است. یک موتور 3 سیلندر دارای 3 سیلندر و یک سیلندر 4 است. اکنون به جنبه عملکرد موتور: عملکرد بستگی به حجم سکته مغزی در هر سیلندر ، تعداد سیلندرها ، نوع موتور ، ماده پیستون و سایر قطعات اصلی برای تولید برق دارد. فشار موثر متوسط.

اگر همه چیز دیگر را ثابت نگه داریم و فقط این واقعیت را در نظر بگیریم که 2 موتور فقط با تعداد سیلندرها از هم جدا می شوند ، بدیهی است که موتور 4 سیلندر قدرت بیشتری تولید می کند.

P = MEP * L * A * N * K

پرسشنامه اثرگذار P-POWERMEP- به معنای شدت قطعه قطعه قطعه قطعه قطعه قطعه شده از موتور CYLINDERS

هرچند ، اگر همان حجم سکته مغزی مؤثر را در کل موتور در نظر بگیریم ، قدرت تولید شده یکسان است ، اما نرمی با موتور 4 سیلندر بیشتر است. از آنجا که 4 سیلندر وجود دارد ، سکته مغزی کار همه 720/4 = 180 درجه است. در حالی که با موتور 3 سیلندر ، سکته مغزی هر 720/3 = 240 درجه است.

طول عمر موتور به شرایط کار یک موتور بستگی دارد. به طور کلی ، اهمیت کمتری به موتور 3 سیلندر نسبت به 4 سیلندر متصل می شود ، زیرا تعادل 4C آسان تر است و بنابراین پایداری بهتری و عمر طولانی تر موتور را ارائه می دهد.