تفاوت بین فیلم سه بعدی و فیلم 2 بعدی چیست؟ آیا باید Avengers Infinity War را در 2D یا 3D ببینم؟


پاسخ 1:

رفته اند روزهایی که فیلم ها را در 2D می دیدند. اکنون تقریباً هر فیلم هالیوود به صورت سه بعدی ارائه می شود. 3D یک بعد اضافی را به فیلم عادی شما اضافه می کند که گویی احساس می کنید سپر کاپیتان آمریکا از صفحه نمایش به سمت شما می آید ، یا در صحنه های آب می توانید احساس کنید که چقدر می توانید سقوط کنید در حالی که Black Panther and M ' باکو در صخره و خیلی موارد دیگر می جنگید.

Infinity War یک فیلم نیست ، بلکه یک تجربه یا رویدادی خارق العاده است که شما برای همیشه به یاد خواهید آورد و همه درباره آن صحبت خواهند کرد. در صورت وجود ، آن را به صورت 3D یا Imax 3D تماشا کنید.